29 darjah

Gelaran Kritikal dan Ijazah ke-29 (Anaretik) dalam Astrologi

Darjah Kritikal & Anaretik Gelaran Kritikal dan 29 Gelaran (Ijazah ke-29) dalam Astrologi Gelaran kritikal klasik adalah seperti berikut: 0, 13, dan 26 darjah tanda-tanda kardinal (Aries, Cancer, Libra, dan Capricorn) 8-9 dan 21-22 darjah tanda tetap (Taurus, Leo, Scorpio, dan Aquarius); dan 4 dan 17 darjah tanda yang boleh berubah (Gemini, Virgo, Sagittarius, dan Pisces)