kad

Fortune Telling Cards

Fortune Telling Cards Itu Semua dalam Kad Sebagai seorang remaja, saya merasakan sebuah majalah beruntung lama yang mempamerkan kaedah penyamaran menggunakan gel bar bermain biasa. Kaedah ini merayu kepada saya kerana kad berkaitan dengan Astrologi. Malah, empat saman dikaitkan dengan empat unsur (Kebakaran, Bumi, Udara, dan Air)