chiron sempena

Chiron dalam Aspect

Chiron dalam Aspect Aspek Chiron dalam Carta Natal Chiron dalam carta natal mewakili "luka terdalam" kami. Ia menunjukkan kawasan kehidupan kita dan sebahagian daripada psikologi kita di mana kita tidak mempunyai harga diri atau rasa hormat diri dan cenderung mengatasi kerugian sebagai hasilnya

Chiron dalam Aspect

Chiron dalam Aspect Aspek Chiron dalam Carta Natal Chiron dalam carta natal mewakili "luka terdalam" kami. Ia menunjukkan kawasan kehidupan kita dan sebahagian daripada psikologi kita di mana kita tidak mempunyai harga diri atau rasa hormat diri dan cenderung mengatasi kerugian sebagai hasilnya

Chiron dalam Aspect

Chiron dalam Aspect Aspek Chiron dalam Carta Natal Chiron dalam carta natal mewakili "luka terdalam" kami. Ia menunjukkan kawasan kehidupan kita dan sebahagian daripada psikologi kita di mana kita tidak mempunyai harga diri atau rasa hormat diri dan cenderung mengatasi kerugian sebagai hasilnya