Ketuhanan

Podomancy

Podomancy adalah bentuk ramalan kuno yang melibatkan pembacaan kaki.

Perayaan Semua Orang Suci

Perayaan Semua Orang Suci, ingatlah orang mati yang kuat dalam bentuk yang mereka ambil sekarang. Mereka sedang bercakap dengan anda sekarang. Kita mungkin dapat mendengarnya.