unsur-unsur

Glosarium Istilah Astrologi di Cafe Astrologi

Glosari Astrologi Glosari Istilah Astrologi tanda udara ini adalah tanda-tanda Gemini, Libra, dan Aquarius. sudut ini adalah Ascendant (ASC), Descendant (DSC), Midheaven (MC), dan Innum Coeli (IC), merujuk kepada cangkul rumah pertama, ketujuh, kesepuluh, dan keempat. naik juga dikenali sebagai tanda naik

Cinta, Hubungan Astrologi: Mercury dalam Synastry

Mercury dalam Synastry: Hubungan Astrologi Apabila mengkaji interaksi antara individu dalam hubungan, melihat kepada aspek-aspek silang dan interaksi Merkuri boleh mendedahkan dan membezakan. Pertama dan utama, tentukan elemen Mercury setiap orang, dan bandingkan tanda-tanda dengan cara ini. Empat Elemen: Kebakaran, Bumi, Udara, dan Air Mercury dalam orang-orang Kebakaran (iaitu, orang-orang dengan Merkuri di Aries, Leo, atau Sagittarius) menyatakan diri mereka dengan semangat

Glosarium Istilah Astrologi di Cafe Astrologi

Glosari Astrologi Glosari Istilah Astrologi tanda udara ini adalah tanda-tanda Gemini, Libra, dan Aquarius. sudut ini adalah Ascendant (ASC), Descendant (DSC), Midheaven (MC), dan Innum Coeli (IC), merujuk kepada cangkul rumah pertama, ketujuh, kesepuluh, dan keempat. naik juga dikenali sebagai tanda naik

Cinta, Hubungan Astrologi: Mercury dalam Synastry

Mercury dalam Synastry: Hubungan Astrologi Apabila mengkaji interaksi antara individu dalam hubungan, melihat kepada aspek-aspek silang dan interaksi Merkuri boleh mendedahkan dan membezakan. Pertama dan utama, tentukan elemen Mercury setiap orang, dan bandingkan tanda-tanda dengan cara ini. Empat Elemen: Kebakaran, Bumi, Udara, dan Air Mercury dalam orang-orang Kebakaran (iaitu, orang-orang dengan Merkuri di Aries, Leo, atau Sagittarius) menyatakan diri mereka dengan semangat