gemini ascendant

Lebih lanjut mengenai Gemini Ascendant, Rising Sign

Lebih lanjut mengenai Gemini Ascendant, Rising Sign Pada halaman ini: Keterangan Gemini Ascendant (Rising Sign) Gemini Ascendant (Rising Sign) dengan planet berkuasa, Mercury, dalam tanda-tanda. Penerangan alternatif Gemini Rising Orang Terkenal dengan Gemini Rising Mereka yang lahir dengan Gemini naik melihat dunia sebagai tempat untuk belajar