kedudukan rumah

Planet di dalam Rumah

Planet di dalam Rumah Sekiranya tanda-tanda zodiak menunjukkan " bagaimana " planet menyatakan diri mereka sendiri, rumah-rumah carta natal menunjukkan " mana " tenaga-tenaga ini dimainkan. Setiap dua belas rumah carta memerintah bidang kehidupan tertentu, jenis orang dan hubungan, persekitaran, idea, dan keadaan hidup