mars retrograde conjunct

Transit: Mars Retrograde

Transit: Mars Retrograde Transit Dalam Astrologi: Penggredan ulang Pada halaman ini: Kepentingan Mars Retrograde. Stesen Mars Turun dan transit terus menerusi rumah-rumah carta natal. Mars Retrograde transit sempena planet-planet natal. Gambaran keseluruhan "Mercury Retrograde" pastinya menjadi kata kunci - atau frasa buzz - hari ini