neptun di rumah pertama

Neptunus di Rumah

Neptunus di Rumah {Pada halaman ini:} Makna Neptunus di rumah-rumah carta natal diteroka. Kedudukan Neptun oleh rumah dalam carta natal (iaitu, rumah yang Neptune menduduki dalam carta kelahiran) mendedahkan kawasan kehidupan di mana kita cenderung mengabaikan atau mengelakkan realiti. Kami melampirkan kerohanian kepada bidang kehidupan yang diperintah oleh rumah

Neptunus di Rumah

Neptunus di Rumah {Pada halaman ini:} Makna Neptunus di rumah-rumah carta natal diteroka. Kedudukan Neptun oleh rumah dalam carta natal (iaitu, rumah yang Neptune menduduki dalam carta kelahiran) mendedahkan kawasan kehidupan di mana kita cenderung mengabaikan atau mengelakkan realiti. Kami melampirkan kerohanian kepada bidang kehidupan yang diperintah oleh rumah