matahari di rumah pertama

The Sun in the Houses

The Sun in the Houses Kedudukan Matahari oleh rumah (iaitu, rumah yang Sun menduduki dalam carta kelahiran) mendedahkan kawasan kehidupan di mana kita perlu merasa istimewa. Di sinilah kita merasakan keperluan untuk membezakan diri kita dari orang lain. Matahari adalah aktif, bukan reaktif, berkuatkuasa

Aspek Matahari - Bulan dalam Carta Natal

Aspek Matahari - Bulan dalam Carta Natal Pada halaman ini: Aspek planet dalam carta natal dijelaskan dan ditafsirkan. Makna aspek berikut dibentangkan di halaman ini: Bulan konjun Matahari, Bulan persegi Matahari, Bulan pembangkang Matahari, Bulan seks bulan Matahari, dan Matahari trine Moon. Aspek Sun-Moon dan implikasi mereka dalam hubungan juga dibincangkan

The Sun in the Houses

The Sun in the Houses Kedudukan Matahari oleh rumah (iaitu, rumah yang Sun menduduki dalam carta kelahiran) mendedahkan kawasan kehidupan di mana kita perlu merasa istimewa. Di sinilah kita merasakan keperluan untuk membezakan diri kita dari orang lain. Matahari adalah aktif, bukan reaktif, berkuatkuasa

Aspek Matahari - Bulan dalam Carta Natal

Aspek Matahari - Bulan dalam Carta Natal Pada halaman ini: Aspek planet dalam carta natal dijelaskan dan ditafsirkan. Makna aspek berikut dibentangkan di halaman ini: Bulan konjun Matahari, Bulan persegi Matahari, Bulan pembangkang Matahari, Bulan seks bulan Matahari, dan Matahari trine Moon. Aspek Sun-Moon dan implikasi mereka dalam hubungan juga dibincangkan