taurus naik

Lebih lanjut mengenai Taurus Ascendant, Rising Sign

Lebih lanjut mengenai Taurus Ascendant, Rising Sign Pada halaman ini: Penerangan Taurus Ascendant (Rising Sign) Taurus Ascendant (Rising Sign) dengan planet berkuasa, Venus, dalam tanda-tanda. Penerangan alternatif Taurus Rising Orang Terkenal dengan Taurus Rising Lambat, mantap, dan mampu adalah kata sifat yang kita dapat dengan selamat melampirkan kepada individu yang dilahirkan dengan Taurus Ascendant